Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Despre AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic.

Detalii

Evenimente recente

iunie 24, 2016 |

Absolvenții Academiei Militare – tineri locotenenți

CHIŞINĂU, 24 iunie 2016 – Promoția de absolvenți – 2016 a Academiei Militare a Forţelor Armate...

iunie 22, 2016 |

Absolvenţii Academiei Militare deja cu funcţii

CHIŞINĂU, 22 iunie 2016 – Astăzi, 22 iunie curent, studenţii absolvenţi ai Academiei Militare a Forţelor...

iunie 17, 2016 |

Analiza postacţiune a procesului de studii în Academia Militară

CHIŞINĂU, 17 iunie 2016 – În conformitate cu Planul de activitate al Programului de Consolidare a...

iunie 16, 2016 |

Studenţi militari admişi la studii în SUA

CHIŞINĂU, 15 iunie 2016 – Alexandru Nosatîi şi Eugeniu Cernenchi au fost selectaţi pentru continuarea...

Detalii

Avize

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Revista Militară (1) 2016

Revista Militară (1) 2016: ...

AVIZ: Conferinţa internaţională:  „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”

AVIZ: Conferinţa internaţională: „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”: Centre of Strategic Studies of Defense and...

Revista Militară Nr.2 (14) – 2015

Revista Militară Nr.2 (14) – 2015: Revista_Militară-2 (14)...


Admiterea

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs  de admitere pentru anul de studii 2016-2017Masterat

Programul de master „Securitate şi Apărare” se adresează unor categorii socio-profesionale foarte largi,Cercetare

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 589 din 14.05.2002,Învăţămînt la distanţă

 Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” susţine introducerea sistemului de învăţămînt complementar de tip E-learning,

Bibliotecă

Biblioteca universitară a academiei dispune de  sală de lectură dotată cu mijloace tehnice de calcul conectate la internet.

Posturi vacante

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor/posturilor didactice vacante.