Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Despre AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic.

Detalii

Evenimente recente

martie 24, 2017 |

Academia Militară participă la campania municipală „Curăţenia generală de primăvară”

CHIŞINĂU, 24 aprilie 2017 – Studenţii şi militarii prin contract ai Academiei Militare a Forţelor Armate...

martie 24, 2017 |

Absolvenţii Cursului de specializare în domeniul artileriei antiaeriene au primit certificate

CHIŞINĂU, 24 martie 2017 – Audienţii cursului de specializare în domeniul artileriei antiaeriene (complexul...

martie 24, 2017 |

Cursul de instruire a liderilor inferiori nivelul I s-a finalizat cu succes

CHIŞINĂU, 24 martie 2017 – Un grup de militari ai Armatei Naţionale au primit certificatele de absolvire a...

martie 10, 2017 |

Cursul de pregătire al efectivului Armatei Naţionale preconizat pentru executarea misiunilor la posturile mixte de menţinere a păcii s-a finalizat

CHIŞINĂU, 10 martie 2017 – În cadrul Centrului perfecţionare continuă a Academiei Militare a Forţelor...

Detalii

Avize

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Conferinţa internaţională  „Mediul strategic de securitate: provocări și tendinţe” 17-19 mai 2017

Conferinţa internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări și tendinţe” 17-19 mai 2017: AVIZ STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI...

Revista Militară 2 (16) 2016

Revista Militară 2 (16) 2016: Revista_MILITARA-2 (16)...

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia a II-a 2017

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia a II-a 2017: AVIZ STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI...