Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Despre AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic.

Detalii

Evenimente recente

septembrie 23, 2016 |

Academia Militară „Alexandru cel Bun” – colaborare cu Centrul de Informare şi Documentare privind NATO

CHIŞINĂU, 23 septembrie 2016 – Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a găzduit pe...

septembrie 12, 2016 |

Curs de instruire a militarilor în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii sub egida ONU

CHIŞINĂU, 12 septembrie 2016 – Pe data de 12 septembrie curent la Centrul de orientare profesională şi...

septembrie 9, 2016 |

Studenţii Academiei Militare „Alexandru cel Bun” au depus Jurămîntul Militar

CHIŞINĂU, 09 septembrie 2016 – Tinerii admişi la studii în Academia Militară a Forţelor Armate...

septembrie 2, 2016 |

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii „Ziua Armatei Naţionale” la 25 ani de aniversare

Domnilor generali,  ofiţeri, subofiţeri, sergenţi, studenţi! Angajaţi civili ai Academiei...

Detalii

Avize

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

AVIZ

AVIZ: Academia Militară a Forţelor Armate...

CATEDRA MILITARĂ –  OFIŢERI ŞI SERGENŢI ÎN REZERVĂ

CATEDRA MILITARĂ – OFIŢERI ŞI SERGENŢI ÎN REZERVĂ: CATEDRA MILITARĂ OFIŢERI ŞI SERGENŢI ÎN...

Revista Militară (1) 2016

Revista Militară (1) 2016: ...


Admiterea

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs  de admitere pentru anul de studii 2016-2017Masterat

Programul de master „Securitate şi Apărare” se adresează unor categorii socio-profesionale foarte largi,Cercetare

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 589 din 14.05.2002,Învăţămînt la distanţă

 Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” susţine introducerea sistemului de învăţămînt complementar de tip E-learning,

Bibliotecă

Biblioteca universitară a academiei dispune de  sală de lectură dotată cu mijloace tehnice de calcul conectate la internet.

Posturi vacante

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor/posturilor didactice vacante.