Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Despre AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul Perfec’ionare Continuă şi Centrul Lingvistic.

Detalii

Evenimente recente

octombrie 17, 2017 |

Echipa Academiei Militare este pregătită pentru a începe competiţia Cambrian Patrol

CHIŞINĂU, 17 octombrie 2017 — Echipa Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”...

octombrie 17, 2017 |

Academia Militară donează sânge

CHIŞINĂU, 17 octombrie 2017 – Studenţii şi militarii prin contract ai Academiei Militare a Forţelor...

octombrie 14, 2017 |

Academia Militară a participat la Ziua oraşului Chişinău

   CHIŞINĂU, 14 octombrie 2017 – Reprezentanţii Academiei Militare a Forţelor Armate...

octombrie 13, 2017 |

Cursul de specializare în domeniul radiolocaţiei s-a finalizat cu succes

CHIŞINĂU, 13 octombrie, 2017 – La Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” s-a...

Detalii

Avize

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs pentru înscrierea la studii superioare de doctorat (ciclul III)

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs pentru înscrierea la studii superioare de doctorat (ciclul III): În atenţia candidaţilor la studii superioare...

CATEDRA MILITARĂ – OFIŢERI, SERGENŢI ŞI SOLDAŢI ÎN REZERVĂ

CATEDRA MILITARĂ – OFIŢERI, SERGENŢI ŞI SOLDAŢI ÎN REZERVĂ: CATEDRA MILITARĂ OFIŢERI, SERGENT INFERIOR...

Academia Militară prelungeşte concursul de admitere la ciclul I, studii de licenţă pentru anul de studii 2017-2018

Academia Militară prelungeşte concursul de admitere la ciclul I, studii de licenţă pentru anul de studii 2017-2018: Academia Militară a Forţelor Armate...