Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Despre AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic.

Detalii

Evenimente recente

noiembrie 30, 2016 |

Reprezentanții instituțiilor publice participanți la Exercițiul de cooperare în cazul unor crize majore de securitate cibernetică

CHIȘINĂU, 30 decembrie 2016 – Un grup de reprezentanți ai Ministerului Apărării și Academiei Militare a...

noiembrie 23, 2016 |

Felicitări studenţilor militari

CHIŞINĂU, 23 noiembrie 2016 – Conducerea Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a...

noiembrie 23, 2016 |

Vizita de lucru a expertului din România la Academia Militară

CHIŞINĂU, 23 noiembrie 2016 – Expertul  NATO, prof., dr. în istorie, Antoniu Martin, a efectuat o...

noiembrie 23, 2016 |

Ședințe cu studenții anului IV ai Academiei Militare a Forțelor Armate

CHIŞINĂU, 23 noiembrie 2016 – La Centrul Militar al municipiului Chișinău s-a desfășurat ședința de...

Detalii

Avize

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Conferința științifică interuniversitară „Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională”

Conferința științifică interuniversitară „Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională”: AVIZ STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI...

AVIZ: Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în  Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

AVIZ: Concurs pentru suplininirea posturilor ştiinţifice vacante în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”: AVIZ AVIZ: Concurs pentru suplininirea posturilor...

AVIZ

AVIZ: Academia Militară a Forţelor Armate...


Admiterea

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs  de admitere pentru anul de studii 2016-2017Masterat

Programul de master „Securitate şi Apărare” se adresează unor categorii socio-profesionale foarte largi,Cercetare

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 589 din 14.05.2002,Învăţămînt la distanţă

 Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” susţine introducerea sistemului de învăţămînt complementar de tip E-learning,

Bibliotecă

Biblioteca universitară a academiei dispune de  sală de lectură dotată cu mijloace tehnice de calcul conectate la internet.

Posturi vacante

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor/posturilor didactice vacante.