Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Despre AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic.

Detalii

Evenimente recente

august 18, 2017 |

Studenţii anului I de studii la prima lecţie practică de tragere

CHIŞINĂU, 17 august 2017 – Tinerii admişi la studii în Academia Militară a Forţelor Armate...

august 4, 2017 |

Colaborare interinstituţională dintre Academia Militară şi Biblioteca „B. P.Haşdeu”

CHIŞINĂU, 04 august 2017 – Comandantul (rector) al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel...

iulie 28, 2017 |

Militarii Armatei Naţionale au primit certificate de absolvire a cursului de lideri inferiori nivelul II

CHIŞINĂU, 27 iulie 2017 – Un grup de 20 de militari ai Armatei Naţionale au absolvit Cursul de instruire a...

iulie 26, 2017 |

Experienţă britanică pentru echipa participantă la exerciţiul Cambrian Patrol 2017

CHIŞINĂU, 26 iulie 2017 – În cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a avut loc...

Detalii

Avize

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Academia Militară prelungeşte concursul de admitere la ciclul I, studii de licenţă pentru anul de studii 2017-2018

Academia Militară prelungeşte concursul de admitere la ciclul I, studii de licenţă pentru anul de studii 2017-2018: Academia Militară a Forţelor Armate...

Conferinţa internaţională  „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe” 17-19 mai 2017

Conferinţa internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe” 17-19 mai 2017: AVIZ STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI...

Revista Militară 2 (16) 2016

Revista Militară 2 (16) 2016: Revista_MILITARA-2 (16)...