Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Despre AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic.

Detalii

Evenimente recente

februarie 10, 2017 |

Absolvirea cursurilor de studiere a limbii engleze

CHIŞINĂU, 10 februarie 2017 – Un grup de militari ai Armatei Naţionale au primit certificatele de absolvire a...

februarie 9, 2017 |

Cadeţii militari francezi şi-au încheiat stagiul militar

CHIŞINĂU, 09 februarie 2017 – În perioada 16 ianuarie – 10 februarie curent, doi cadeţi ai Şcolii...

februarie 2, 2017 |

Raport privind rezultatele înregistrate pe domeniul ştiinţific în perioada postacreditare

CHIŞINĂU, 02 februarie 2017 – În cadrul unei şedinţe, Comisia de Acreditare a organizaţiilor din sfera...

februarie 1, 2017 |

Abordări ştiinţifice din perspectiva experţilor străini

CHIŞINĂU, 30 ianuarie 2017 – Audienţii cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii...

Detalii

Avize

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Revista Militară 2 (16) 2016

Revista Militară 2 (16) 2016: Revista_MILITARA-2 (16)...

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia a II-a 2017

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia a II-a 2017: AVIZ STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI...

Conferința științifică interuniversitară „Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională”

Conferința științifică interuniversitară „Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională”: AVIZ STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI...


Admiterea

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs  de admitere pentru anul de studii 2017-2018Masterat

Programul de master „Securitate şi Apărare” se adresează unor categorii socio-profesionale foarte largi,Cercetare

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 589 din 14.05.2002,Învăţămînt la distanţă

 Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” susţine introducerea sistemului de învăţămînt complementar de tip E-learning,

Bibliotecă

Biblioteca universitară a academiei dispune de  sală de lectură dotată cu mijloace tehnice de calcul conectate la internet.

Posturi vacante

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor/posturilor didactice vacante.