Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Despre AMFA

Bun venit pe site-ul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” — unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Academiei Militare este de a oferi studii superioare militare de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei generaţiei tinere care contribuie la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere şi formarea personalităţii studentului de tip creativ şi critic.

Învăţămîntul superior din Republica Moldova parcurge o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea învăţămînt universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional şi internaţional.

Structural, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, este constituită din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Administraţie Publică. De asemenea, în componenţa academiei activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic.

Detalii

Evenimente recente

mai 20, 2017 |

Militarii Academiei Militare la „Olympic Fest 2017”

CHIŞINĂU, 20 mai 2017 – Reprezentanţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” au...

mai 19, 2017 |

Certificate de absolvire pentru militarii Cursului de instruire a liderilor inferiori nivelul I

CHIŞINĂU, 19 mai 2017 – Un grup de militari ai Armatei Naţionale au primit certificatele de absolvire a...

mai 19, 2017 |

Academia Militară participă la „Ziua Recrutului”

CHIŞINĂU, 19 mai 2017 – Militarii Academiei Militare a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, au participat...

mai 18, 2017 |

Conferinţa internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe”

CHIŞINĂU, 18 mai 2017 –  În perioada 17-19 mai, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru...

Detalii

Avize

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” este recunoscută cu rezultate remarcabile pe plan naţional şi internaţional.

Conferinţa internaţională  „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe” 17-19 mai 2017

Conferinţa internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe” 17-19 mai 2017: AVIZ STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI...

Revista Militară 2 (16) 2016

Revista Militară 2 (16) 2016: Revista_MILITARA-2 (16)...

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia a II-a 2017

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediţia a II-a 2017: AVIZ STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI...