Analiza postacţiune a Programului DEEP pentru anul 2017-2018

Publicat on iunie 5, 2018 în Evenimente

Analiza postacţiune a Programului DEEP  pentru anul 2017-2018

CHIŞINĂU, 05 iunie 2018 – În conformitate cu Planul de activitate al Programului de Consolidare a Instruirii în domeniul Apărării (DEEP) pentru anul 2018, în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost desfăşurată  vizita de asistenţă a experţilor NATO.

Comandantul (rector) al Academiei Militare, colonelul Sergiu Plop a menţionat că asistenţa experţilor NATO desfăşurată în cadrul programului DEEP, contribuie nemijlocit la instruirea calitativă a studenţilor de la ciclul I studii de licenţă, ciclul II studii de master, ciclul III studii de doctorat, precum şi studenţilor cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

Şedinţa de lucru a avut scopul de a face analiza postacţiune a procesului de studii în Academia Militară, pentru anul universitar 2017 – 2018 şi stabilirea noilor obiective pentru anul de studii 2018-2019.

Menţionăm că Programul de Consolidare a Instruirii în domeniul Apărării (DEEP) a demarat în anul 2009, în cadrul căruia Academia Militară fiind vizitată de numeroşi experţi NATO care desfăşoară activitatea în colaborare cu reprezentaţii instituţiei de învăţământ superior militar din Republica Moldova.