Admiterea

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs  de admitere pentru anul de studii 2017-2018

CICLUL I, STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ

      specialitățile:

 • infanterie,
 • artilerie,
 • transmisiuni.

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară, vor susţine următoarele probe de admitere:

 • test de inteligenţă
 • test la pregatirea fizică.
Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Cerere — model de inscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55),
 5. Copia diplomei de Bacalaureat,
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţămînt absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiza medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătămînt militar, eliberată de comisiile de profil.
Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 54-51-55

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
 • Permis de conducere categoria „B”.
 • Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Durata studiilor: 4 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.

Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.

Taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii constituie 30 lei pentru un candidat.

Adresa noastră: oraşul Chişinău, strada Haltei 23 (în imediata apropiere a Gării Feroviare).

CICLUL II, STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT (Durata studiilor – 1,5 ani).

Candidaţii trebuie să corespundă criteriilor generale şi specifice pentru participare la concursul de admitere, după cum urmează:

Actele necesare pentru completarea dosarului de candidat:

–    raport/cerere de participare la concursul de admitere la studii superioare de masterat;

–    copia buletinului de identitate;

–    diploma de licenţă (ciclul I) şi o copie a acesteia;

–    suplimentul la diplomă şi o copie al acestuia;

–    o copie a fişei de evaluare anuală (pentru militari);

–    fişa personală;

–    certificatul de naştere şi o copie legalizată;

–    certificatul de căsătorie şi o copie legalizată, în cazul condiţiilor dacă şi-au schimbat numele;

–    adeverinţa medicală ( forma 086U) pentru funcţionarii publici;

–    fotografii cu dimensiunile 3×4, (4 buc.)

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în Academia Militară, vor prezenta în original, pînă la începerea concursului, actele de identitate personale şi de studii, cu anexele respective.

Probele de admitere:

a) pentru candidaţii cu finanţare bugetară:

– proba de profil;

– proba de verificare a competenţelor lingvistice;

– proba de verificare a competenţelor de utilizare a calculatorului;

– proba la pregătirea fizică.

b) pentru candidaţii cu taxă de studii:

– proba de profil;

– proba de verificare a competenţelor lingvistice;

– proba de verificare a competenţelor de utilizare a calculatorului.

Adresa noastră:

oraşul Chişinău, strada Haltei 23

(în imediata apropiere a Gării Feroviare)