Informaţie generală

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2017-2018

ciclul I, studii superioare de licenţă la specialităţile:

 • infanterie,
 • artilerie,
 • transmisiuni.

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară, vor susţine următoarele probe de admitere:

 • test de inteligenţă
 • test la pregatirea fizică.
Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.
 Candidaţii care participă la concursul de admitere în Academia Militară trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Cerere — model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55),
 5. Copia diplomei de Bacalaureat,
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătământ militar, eliberată de comisiile de profil.
Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 82-27-18 

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
 • Permis de conducere categoria „B”.
 • Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Durata studiilor: 4 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.

Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.

Taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii constituie 30 lei pentru un candidat.

Ciclul II, studii superioare de master (Durata studiilor – 1,5 ani).

Candidaţii trebuie să corespundă criteriilor generale şi specifice pentru participare la concursul de admitere, după cum urmează:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii prezintă următoarele documente:

–         raport/cerere de participare la concursul de admitere la studii superioare de master;

–         copia buletinului de identitate;

–         diploma de licenţă (ciclul I) şi o copie a acesteia;

–         suplimentul la diplomă şi o copie al acestuia;

–         o copie a fişei de evaluare anuală (pentru candidaţii pe locuri cu finanţare bugetară);

–         fotografii cu dimensiunile 3×4 (4 buc.).

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în Academia Militară, vor prezenta în original, până la începerea concursului, actele de identitate personale şi de studii, cu anexele respective.

Probele de admitere:

a) pentru candidaţii cu finanţare bugetară:

– proba de profil la disciplina „Fundamente ale ştiinţei militare”;

– proba de profil la disciplina „Artă militară”;

b) pentru candidaţii cu taxă de studii:

– proba de profil la disciplina „Fundamente ale ştiinţei militare”.

Adresa noastră: oraşul Chişinău, strada Haltei 23 (în imediata apropiere a Gării Feroviare).

 Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 82-27-18