Biroul Senatului

Biroul Senatului are următoarele competenţe:

  • aplică hotărârile Senatului;
  • asigură conducerea operativă a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” pentru rezolvarea problemelor curente;
  • analizează propunerile parvenite din subdiviziuni referitor la recompensare sau sancţionare a efectivului de bază şi variabil şi emite hotărâri în acest sens;
  • convoacă Senatul şi aprobă documentele ce urmează să fie prezentate în şedinţele acestuia;
  • informează comunitatea academiei despre deciziile proprii şi ale Senatului. Deciziile Biroului Senatului se adoptă cu majoritate simplă.

Membrii Biroului Senatului

Gradul militar Numele, prenumele Funcţia deţinută Funcţia deţinută în Biroul Senatului
colonel Sergiu

PLOP

Comandant (rector)

Academia Militară

a Forţelor Armate 

„Alexandru cel Bun”

Preşedintele Biroului Senatului
colonel Anatolie

BUCUCI

Locţiitor comandant Academie

lucru administrativ

(prorector)

Membru

al Biroului Senatului

colonel Gheorghe

ȚURCANU

Locţiitor comandant Academie

pentru învățămînt

(prorector)

Membru

al Biroului Senatului

locotenent-colonel (r) Igor

SOFRONESCU

Locţiitor comandant Academie

pentru activitatea ştiinţifică (prorector)

Membru

al Biroului Senatului

căpitan Victoria SOLOMON Ofiţer protocol şi colaborare internaţională Secretar

al Biroului Senatului