Managementul calităţii

Obiectivul fundamental al conducerii academiei, în domeniul calităţii îl constituie implementarea unui sistem de management al calităţii, bazat pe o structură organizatorică, o politică şi o documentaţie, care să permită monitorizarea-evaluarea, intervenţia preventivă şi corectă precum şi înbunătăţirea continuă a calităţii.

Obiectivele sistemului:

Activitatea sistemului este orientată spre realizarea următoarelor obiective de bază:

 • îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţămînt;
 • dezvoltarea unui sistem bine definit de alocare a resurselor materiale şi informaţionale pentru studenţi şi profesori, care să funcţioneze pe baza eficienţei;
 • dezvoltarea infrastructurii academiei prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, astfel încît să se creeze condiţii cît mai optime de studiu şi de cercetare, pentru studenţi şi pentru profesori;
 • creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin îmbunătăţirea organizării muncii, asigurarea surselor de informare actuale, stimularea materială şi perfecţionarea continuă;
 • stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare pe problemele managmentului calităţii cu instituţiile de învăţământ universitar din ţară, precum şi organizarea schimbului de experienţă cu structurile didactice ale acestora;

Proceduri specifice şi de sistem.

 • proceduri de evaluare a programului de studiu;
 • proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării;
 • proceduri de evaluare a calităţii corpului profesoral.

Structuri distincte ale Sistemului de asigurare a calităţii:

— la nivel de academie:

 • comisia didactică şi metodică;
 • secţia management educaţional.

— la nivel de facultate:

 • consiliul profesoral.