Centru perfecţionare continuă

Centru perfecţionare continuă

Centru perfecţionare continuă, constituie o subdiviziune organică a Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”.

Misiunea centrului:

Pregătirea personalului Forţelor Armate pentru participarea în operaţiuni de menţinere a păcii, instruirea ofiţerilor, subofiţerilor şi sergenţilor Armatei Naţionale (cursuri de carieră), dezvoltarea conceptului învăţămîntului avansat  distribuit la distanţă (ADL).

Obiective centrului:

 • Instruirea şi educarea efectivului Armatei Naţionale (AN) în scopul atingerii obiectivelor de parteneriat şi interoperabilitate;
 • Instruirea unităţilor, contingentelor militare şi individuală a efectivului AN pentru executarea misiunilor în Zona de Securitate (regiunea Transnistria a R. Moldova), în operaţiuni de suport a păcii sub egida ONU şi alte operaţiuni de coaliţii;
 • Elaborarea programelor de instruire, recomandărilor şi lecţiilor însuşite pentru unităţile militare;
 • Instruirea efectivului de sergenţi, subofiţeri şi ofiţeri ai AN;
 • Dezvoltarea conceptului ÎDD şi integrarea cursurilor acestuia în curricula cursurilor de instruire a efectivului AN.

Structura organizatorică:

 • Secţie perfecţionare şi operaţiuni de menţinere a păcii;
 • Secţie pregătire sergenţi şi subofiţeri;
 • Secţie administrare şi evaluare;
 • Secţie învăţămînt distribuit la distanţă.

Anual, efectivul Centrului planifică şi desfăşoară următoarele cursuri de instruire:

 1. Curs de pregătire a ofiţerilor Armatei Naţionale, preconizaţi pentru îndeplinirea misiunilor în Zona de Securitate a RM, în calitate de observator militar şi ofiţeri de stat major comandamentul Forţelor Mixte de menţinere a Păcii.— o dată pe an, 15 zile;
 2. Curs  de pregătire a liderilor inferiori (comandant pluton, companie) ai AN, preconizaţi pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a RM şi operaţiuni de sprijin a păcii sub egida ONU — o dată pe an, 15 zile;
 3. Curs de pregătire a militarilor Armatei Naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor în calitate de observatori militari în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii sub egida ONU (desfăşurat în limba engleză) — o dată pe an, 15 zile;
 4. Curs de pregătire a efectivului Armatei Naţionale preconizat pentru executarea misiunilor la posturile mixte de menţinere a păcii dislocate în Zona de Securitate pînă la patru ori pe an, 10 zile;
 5. Cursuri de instruire a sergenţilor (nivelurile I, II,);
 6. Cursuri de instruire a subofiţerilor (nivelurile I, II);
 7. Curs avansat interarme pentru efectivul de ofiţeri inferiori o data pe an;
 8. Curs de stat major pentru ofiţeri interarme nivel batalion o data pe an.

Totodată efectivul Centrului administrează şi acordă asistenţă la organizarea şi desfăşurarea următoarele cursuri de instruire:

 1. Curs de perfecţionare a specialiştilor în domeniul armei de geniu;
 2. Curs de pregătire a comandanţilor de plutoane antiaeriene;
 3. Curs de specializare în domeniul de complexe portative de rachete antiaeriene (9K38);
 4. Curs de specializare în domeniul de artilerie antiaeriană (AZP-57);
 5. Curs specialişti în domeniul asigurării topogeodezice;
 6. Curs de comunicaţii radio;
 7. Curs de perfecţionare a specialiştilor în domeniul resurse umane;
 8. Curs de perfecţionare a specialiştilor în domeniul mobilizării;
 9. Curs specializat în domeniul transportării muniţiilor în condiţii de siguranţă;
 10. Cursul de calificare pentru executarea paraşutărilor cu cord;
 11. Cursul de supraviețuire;
 12. Cursul de perfecţionare în domeniul NBC.

 

În martie 2012 Centru de Perfecţionare Continuă a fost acreditat ca membru al Reţelei Centrelor de Instruire al Consorţium — ului Parteneriatului pentru Pace. (PTC).