Artilerie

Studenţii de la specialitatea Artilerie (cod 872.1) îşi fac studiile în decurs de 4 ani acumulînd 240 credite transferabile. Concomitent cu instruirea la specialitatea Artilerie (cod 872.1) se efectuează instruirea şi la specialitatea „Ingineria şi tehnologia transportului auto” (cod 527.1). (Administraţie publică).

Studenţii de la specialitatea Artilerie (cod 872.1) la finele studiilor vor poseda cunoştinţe militare teoretice şi practice necesare pentru întrebuinţarea artileriei în lupta modernă de arme întrunite, să aplice cu pricepere principiile teoretice ale regulamentelor de luptă şi să comande cu încredere şi fermitate atât cu plutonul de tragere, cât şi cu plutonul de comandă în luptă, să acţioneze cu iniţiativă, gândire de sine stătătoare, să cunoască bazele organizării şi conducerii cu plutonul (bateria) în luptă, precum şi structura organizatorică, armamentul, tactica subunităţilor de artilerie, să poată organiza şi executa şedinţe cu efectivul la un înalt nivel tactic pe parcursul pregătirii de luptă, cât şi la procesul de închegare în luptă a unităţilor.

De asemenea calitatea înaltă de pregătire a studenţilor se obţine la disciplinele teoria tragerii şi conducerii focului de artilerie prin: instruirea corectă, organizarea şedinţelor şi petrecerea sistematică a antrenamentelor la tragerea şi conducerea focului de artilerie la poligonul redus şi îndeplinirea misiunilor de foc cu tragere de luptă la baza de instruire din sistemele de artilerie.

Planul de învăţămînt la specialitatea Artilerie (cod 872.1) a fost revăzut şi aprobat în anul 2011 de către Ministrul Educaţiei şi Ministrul Apărării. Studenţii anului de admitere 2011- 2012 au început studiile conform noului plan. Studenţii de la specialitatea Artilerie urmează să acumuleaze 240 de credite de la 98 de unităţi de curs, stagiu de practică şi probe de licenţă. Din care 59 unităţi de curs sunt orientate spre specializare (de bază şi secundă), 15 — fundamentale, 14 — crearea competenţelor şi abilităţilor generale, 7 — socio-umanistică şi 3 — orientate spre ciclul II.