Conducerea Subunităţilor de Infanterie

Specialitatea Infanterie (cod 871.1) face parte din domeniul de formare profesională Infanterie (cod 871), domeniul general de studiu Militărie (cod 87).

Studiile la specialitatea Infanterie (cod 871.1) sunt numai cu frecvenţă la zi şi necesită acumularea a 240 credite transferabile. Concomitent cu instruirea la specialitatea Infanterie (cod 871.1) se efectuează instruirea şi în specialitatea Administraţie publica (cod 313.1).

Domeniul de formare profesională Infanterie (cod 871), şi programa de formare Infanterie (cod 871.1) au fost identificate le nivel naţional ca necesar societăţii şi sunt aprobate prin „Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în Instituţiile de Învăţământ Superior, ciclul I”, nr. 142 — XVI din 7 iulie 2005 — publicată în Monitorul Oficial, nr. 101(1700-1702,29 iulie 2005). Necesitatea domeniului de formare este confirmată prin proceduri de consultare a Ministerelor de Forţe şi prin faptul că practic toţi absolvenţii sunt angajaţi imediat după absolvire.

Pregătirea specialistului în Infanterie se desfăşoară conform cerinţelor ordinului Ministrului Apărării al Republicii Moldova, indicaţiilor metodico — organizatorice, regulamentelor de luptă, îndrumărilor, cursului de trageri şi programului în cauză care în condiţii speciale au în corelare activităţi comune cu Administrarea publică locală şi cea centrală.

Activitatea profesională a specialistului în domeniul Infanterie se desfăşoară în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile achiziţionate pe parcursul anilor de studii, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea lui.

Absolventul specializării Infanterie îşi va desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni din compunerea trupelor de uscat şi constituie arma de bază din compunerea Armatei Naţionale ale Republicii Moldova la diferite funcţii, începînd cu funcţia de comandant pluton de infanterie a trupelor de uscat. Absolventul la fel poate să-şi desfăşoare activitatea profesională şi în alte sfere din compunerea trupelor de uscat Armatei Naţionale ale Republicii Moldova şi administrarea publică locală, ţinînd cont de specialitatea nominalizată şi cea secundară.