Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit donec facilisis ultri libero ac tempus donec dictum magna sit amet consectetur

Despre AMFA

 În perioada 29 iulie – 22 august 2019, Academia Militară a Forţelor Armate anunţă concurs suplimentar de admitere la studii superioare de licenţă, turul II.

Informaţie generală

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2019-2020 ciclul I, studii superioare de licenţă la specialităţile:

 • Conducerea subunităţilor de infanterie;
 • Conducerea subunităţilor de artilerie;
 • Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară, vor susţine proba de admitere la pregătirea fizică.

Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.
 Candidaţii care participă la concursul de admitere în Academia Militară trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Cerere — model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55),
 5. Copia diplomei de Bacalaureat,
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătământ militar, eliberată de comisiile de profil.

Informaţii suplimentare la telefonul:(022) 82-27-18 

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
 • Permis de conducere categoria „B”„C”.
 • Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Durata studiilor: 3 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.

Taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii constituie 30 lei pentru un candidat.

Ciclul II, studii superioare de master (Durata studiilor – 1,5 ani).

Candidaţii trebuie să corespundă criteriilor generale şi specifice pentru participare la concursul de admitere, după cum urmează:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii prezintă următoarele documente:

–         raport/cerere de participare la concursul de admitere la studii superioare de master;

–         copia buletinului de identitate;

–         diploma de licenţă (ciclul I) şi o copie a acesteia;

–         suplimentul la diplomă şi o copie al acestuia;

–         o copie a fişei de evaluare anuală (pentru candidaţii pe locuri cu finanţare bugetară);

–         fotografii cu dimensiunile 3×4 (4 buc.).

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în Academia Militară, vor prezenta în original, până la începerea concursului, actele de identitate personale şi de studii, cu anexele respective.

Probele de admitere:

a) pentru candidaţii cu finanţare bugetară:

– proba de profil la disciplina „Fundamente ale ştiinţei militare”;

– proba de profil la disciplina „Artă militară”;

b) pentru candidaţii cu taxă de studii:

– proba de profil la disciplina „Fundamente ale ştiinţei militare”.

 

Ciclul III, studii superioare de doctorat (Durata studiilor – 4 ani)

–   Cerere de înscriere la concursul de admitere;

–   Diplomele de studii superioare (licenţă şi master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, în original şi copii;

–   Lista şi copia lucrărilor ştiinţifice publicate (brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 7 – 10 pagini) la tematica specialităţii alese;

–   Extras din procesul–verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii (pentru cadrele didactico-ştiinţifice) sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;

–    Curriculum vitae;

–    Copia carnetului de muncă;

–    3 fotografii 3×4;

–    Copia buletinului de identitate.

            Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din România) vor prezenta traducerea diplomei în limba română, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia, acordată de către Ministerul Educaţiei.

            Selectarea candidatului la doctorat e decisă de către comisia de admitere, în baza a două probe de concurs:

– Evaluarea competenţelor şi capacităţilor analitice şi de sinteză, capacitatea de gândire critică, originalitatea modului şi a abilităţilor de a formula o problemă relevantă pentru domeniul ştiinţific aplicat. Evaluarea se va realiza prin susţinerea unui referat ştiinţific de specialitate.

– Evaluarea competenţelor lingvistice pentru o limbă străină de circulaţie internaţională (engleza sau franceza). Candidaţii care deţin un certificat ce indică cunoştinţe de nivel B2, STANAG 2222 sau alt certificat recunoscut internaţional (ex. Toefl) vor fi scutiţi de probă, cu nota 10. În alt caz, candidaţii vor fi evaluaţi la limba străină în condiţiile organizate de Şcoala Doctorală.

            Probele de concurs se susţin în cadrul Şcolii Doctorale în prezenţa comisiei de admitere, propuse de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobate de rectorul instituţiei.

            Cetăţenii străini vor putea susţine probele de admitere doar în limbile – română sau rusă.

Nota minimă de admitere este 8 (opt).

            Candidatul la studii este înmatriculat în baza obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale. Candidaţii selectaţi semnează un contract de studii la doctorat cu Academia Militară. Nu se percepe taxă de înscriere la concursul de admitere. Durata studiilor de doctorat este de 4 ani.

 

Adresa noastră: oraşul Chişinău, strada Haltei 23

(în imediata apropiere a Gării Feroviare).

 Informaţii suplimentare la telefonul:(022) 82-27-18 

Detalii

Evenimente recente

septembrie 9, 2019 |

AVIZ privind admiterea la Ciclul III, studii superioare de doctorat, perioada 16 septembrie-18 octombrie 2019

Școala Doctorală „Științe militare și de securitate” a Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru...

septembrie 6, 2019 |

Academia Militară „Alexandru cel Bun” selectează candidați pentru studii în Republica Elenă

Chişinău, în perioada 05-06 septembrie 2019 –Academia Militară „Alexandru cel Bun” a desfășurat...

septembrie 3, 2019 |

Mesajul rectorului (commandant) Academiei Militare colonel Sergiu PLOP cu ocazia aniversării a XXVIII-a de la crearea Armatei Naţionale

Domnilor ofiţeri, subofiţeri, sergenţi, studenţi, angajați civili, cadre militare în rezervă, stimaţi...

Detalii

Avize

Pellentesque adipiscing odio eu neque gravida vehicula. Ut ultricies diam vel est convallis non auctor dui scelerisque. Quisque at erat sem.

AVIZ privind admiterea la Ciclul III, studii superioare de doctorat, perioada 16 septembrie-18 octombrie 2019

AVIZ privind admiterea la Ciclul III, studii superioare de doctorat, perioada 16 septembrie-18 octombrie 2019: Școala Doctorală „Științe militare și de...

Academia Militară „Alexandru cel Bun” selectează candidați pentru studii în Republica Elenă

Academia Militară „Alexandru cel Bun” selectează candidați pentru studii în Republica Elenă: Chişinău, în perioada 05-06 septembrie 2019...

Mesajul rectorului (commandant) Academiei Militare colonel Sergiu PLOP cu ocazia aniversării a XXVIII-a de la crearea Armatei Naţionale

Mesajul rectorului (commandant) Academiei Militare colonel Sergiu PLOP cu ocazia aniversării a XXVIII-a de la crearea Armatei Naţionale: Domnilor ofiţeri, subofiţeri, sergenţi,...