Specialializare în domeniul activităţii educative

Publicat on decembrie 12, 2014 în Evenimente

Specialializare în domeniul activităţii educative

Chişinău, 12 decembrie 2014 – În cadrul unei întruniri festive, comandantul (rector) al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, colonelul Mihail Bucliş, a înmînat unui grup de militari ai Armatei Naţionale certificatele de absolvire a Cursului de perfecţionare a specialiştilor în domeniul activităţii educative.

În alocuţiunea susţinută, rectorul Academiei Militare a felicitat absolvenţii cursului, menţionînd că educaţia şi disciplina militară sunt elemente cheie ale formării şi educării tinerei generaţii de militari. Aceşti factori importanţi ţin şi de o conduită patriotică ce presupune formarea voinţei şi a caracterului, dragostei faţă de muncă, condiţionarea curajulului şi perseverenţei în activitatea militară a tinerilor. Toate aceste particularităţi ale formării specialiştilor militari pot fi asigurate de o calitate înaltă a studiilor, precum şi de calificarea personalului responsabil de activitatea educativă.

Potrivit locotenent-colonelului Nicolae Mardari, specialist principal secţie evaluare a efectivului şi protecţie socială, J1 Direcţie personal (Marele Stat Major al Armatei Naţionale), cursul în cauză a fost orientat în vederea formării cunoştinţelor şi a perfecţionării competenţelor privind planificarea şi realizarea lucrului educativ în unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Conţinutul didactic al cursului a fost orientat pe cunoştinţe dindomeniul managementului  educaţional militar, pedagogie şi psihologie militară, sociologie, cultură şi alte domenii ştiinţifice, predate de către ofiţeri în rezervă, care au activat în structura educativă a Armatei Naţionale.

Cursul de perfecţionare a specialiştilor în domeniul lucrului educativ a fost organizat şi desfăşurat la Centrul de perfecţionare continuă a Academiei Militare, în perioada 08-12 decembrie 2014.