Reprezentanţi ai Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în vizită la Academia Militară

Publicat on iunie 8, 2017 în Evenimente

Reprezentanţi ai Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în vizită la Academia Militară

CHIŞINĂU, 08 iunie 2017 – Academia Militară a fost vizitată de către o delegaţie de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), România, Departamentul ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, în următoare componenţă: prof. univ. dr. Eugen Străuţiu, lect. univ. dr. Nicoleta Munteanu, asist. univ. dr. Marius Şpechea.

Reprezentanţii ULBS au avut drept obiectiv prezentarea activităţii ştiinţifice şi a proiectelor desfăşurate în cadrul a două centre de cercetare: Centrul de Cercetare în ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (CCŞPRISE) din cadrul Facultăţii de ştiinţe socio-umane şi Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean (LACT) – structură a CCŞPRISE.

Întâlnirea a început cu o prezentare amplă a activităţilor desfăşurate de LACT, realizată de dr. Nicoleta Munteanu, fiind relatate cele mai consistente realizări ştiinţifice ale programului de cercetare şi unele intenţii de perspectivă, cu accent pe ponderea LACT în analiza şi prognoza evoluţiilor în cadrul conflictului transnistrean.

Dr. Marius Şpechea a continuat cu expunerea obiectivelor şi etapelor de implementare ale proiectului „Dosarele conflictului transnistrean – soluţii pentru dezvoltarea societăţii pe cele două maluri ale Nistrului”, subliniind importanţa realizării scopului propus de a oferi opiniei publice o percepţie obiectivă despre situaţia din regiunea transnistreană prin intermediul reprezentanţilor mass-media.

Despre rezultatul ştiinţific remarcabil al proiectului „Dosarele conflictului transnistrean – soluţii pentru dezvoltarea societăţii pe cele două maluri ale Nistrului” a vorbit directorul Eugen Străuţiu. Finalitatea proiectului respectiv presupune publicarea unui volum bilingv (engleză-română) întitulat „Dosarele conflictului transnistrean” – o publicaţie valoroasă, ce include o analiză complexă pe diverse sectoare cu pertinente recomandări de perspectivă.

Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări adresate membrilor echipei de cercetare.