Vizita experţilor din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în Academia Militară

Publicat on iunie 7, 2017 în Evenimente

Vizita experţilor din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”  în Academia Militară

CHIŞINĂU, 07 iunie 2017 – În perioada 07 – 08 iunie 2017, în Academia Militară are loc vizita de asistenţă a trei experţi din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (UNAp), Bucureşti, România. Reprezentanţii UNAp sunt membri ai şcolii doctorale „Ştiinţe militare şi de Securitate” a consorţiului instituţiilor de învăţământ Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” şi Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (România).

Scopul vizitei este motivat de necesitatea revizuirii tematicii tezelor de doctorat, susţinerea proiectelor de cercetare, susţinerea referatelor ştiinţifice, precum şi stabilirea etapelor ulterioare de activitate în cadrul şcolii doctorale.

Potrivit locotenent-colonelului (r), dr. conf. univ. Igor Sofronescu, activitatea în cauză se încadrează în prevederile obiectivelor IPAP privind modernizarea învăţământului militar şi racordarea la standardele occidentale de calitate, precum şi dezvoltarea Academiei Militare cu suportul Programului de Consolidare a Instruirii în domeniul Apărării (DEEP).