Studenţii Academiei Militare au participat la conferinţa „Limba română şi internetul”

Publicat on septembrie 7, 2017 în Evenimente

Studenţii Academiei Militare au participat la conferinţa „Limba română şi internetul”

CHIŞINĂU, 07 septembrie 2017 – Un grup de studenţi ai Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a participat la conferinţa „Limba română şi internetul”, organizată de către  Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, cu ocazia celui de al 27-lea an de la Declararea Limbii Române ca Limbă de Stat precum și trecerea la grafia latină.

La evenimentul menţionat, au susținut comunicări reprezentanți ai mediului academic, lingviști și ziariști cunoscuți și consacrați, precum  Vlad Pohilă, jurnalist, scriitor, lingvist, Mariana Harjevschi, director general al BM „B. P. Hasdeu”, Elena Ungureanu, lingvist (Academia de Științe a Moldovei) ș.a.

Promovarea valorilor naţionale şi culturale a fost întotdeauna o prioritate pentru instituțiile de învățământ superior, demers susținut în cadrul manifestării organizate, unde s-au enunțat îngrijorări ce țin de actualitate, privind  utilizarea din ce în ce mai largă a străinismelor (anglicismelor şi rusismelor), atât la nivel colocvial, cât și în mediul online (rețele de socializare). În viziunea specialiștilor, limba română este sufocată continuu de cuvinte şi expresii care nu îi aparţin, din care motiv, ar fi binevenit să susținem corectitudinea limbii române literare atât în vorbire cât şi în scris, deoarece vorbirea corectă a unei limbi exprimă o gândire corectă.

Anual, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” participă la evenimente dedicate „Zilei Limbii Române” ce reprezintă un incontestabil conținut instructiv în cadrul educației militar-patriotice.