Certificate de evaluare externă a calităţii pentru Academia Militară

Publicat on noiembrie 5, 2019 în Evenimente

Certificate de evaluare externă a calităţii pentru Academia Militară

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare a înmânat Certificatele de evaluare externă a calităţii pentru programele de licenţă la specialităţile: 1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie; 1031.2 Conducerea subunităţilor de artilerie; 1031.3 Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.

Potrivit colonelului Sergiu PLOP, rector (comandant) Academie Militară, în luna martie 2019, instituţia a înaintat agenţiei Rapoartele de autoevaluare pentru cele trei programe, iar în perioada 24-27 iunie 2019, Comisia de evaluare externă a desfăşurat o vizită în academie pentru a verifica realizarea standardelor de evaluare expuse în Ghidul de evaluare externă a calităţii. În baza informaţiilor prezentate, a dovezilor aduse şi a constatărilor făcute în timpul vizitei, Comisia de evaluare externă a elaborat rapoartele de evaluare externă pe care le-a prezentat în cadrul şedinţei Consiliului de Conducere al agenţiei din 27.09.2019.

De menţionat, că în baza concluziilor prezentate în Raportul de evaluare externă, toate standardele de acreditare corespund cerinţelor stabilite şi standardele de evaluare minime obligatorii sunt realizate cu succes. Deasemenea, a fost realizată o amplă apreciere şi evaluare externă a calităţii cu referire la capacitatea instituţională de cercetare şi instruire, performanţele înregistrate în perioada de referinţă.

Ca urmare, în baza atribuţiilor legale pe care le deţine, Consiliul de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare a decis acreditarea programelor de studii superioare de licenţă pentru o perioadă de 5 ani.