(Română) Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale „Probleme actuale ale securităţii naţionale”

Posted on January 18, 2016 in Evenimente

(Română) Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale „Probleme actuale ale securităţii naţionale”